22 de Febrero de 2018 01:45:52

Accés Col·legiat


Usuari
Contrasenya
  

Datos de la Oferta

Nombre Tècnic comptable-fiscal Facto Assessors
Fecha 30/08/2017
Cargo Técnico
Localidad Barcelona
Horario 9h-13h
Margen de edad desde 26 hasta 36
Coche
Moto
Tipo de contrato Por obra y servicio
Duración inicial 6 meses
Margen Retributivo No especifica / A negociar
Descripción Funcions:
 Realització de comptabilitats.
 Assessorament a clients.
 Confecció i presentació de models 303 i 390 de l'IVA
 Confecció i presentació de models 115 i 180 sobre rendiments d'immobles
 Confecció i presentació de models 200 i 202 de l'Impost de Societats
 Confecció i presentació de models 347 sobre operacions amb tercers.
 Presentació de llibres oficials i de comptes anuals.
 Gestions administratives.
 Realitzar les consultes i tràmits pertinents als organismes públics i oficials.
Experiencia Es requereix:
 Diplomatura o grau en ciències econòmiques, ciències empresarials o ADE, o CFGS en administració i finances o similars.
 Experiència com a tècnic/a comptable-fiscal de com a mínim de dos anys.
 Experiència en l’elaboració del cicle comptable.
 Experiència en planificació fiscal.
 Coneixement de les organitzacions de l’economia social i solidària.
 Coneixement i aplicació de la normativa comptable i dels programes de gestió.
 Coneixement i aplicació de la normativa fiscal.
 Domini de les eines ofimàtiques.
 Capacitat de lideratge i proactivitat.
 Capacitat comunicativa, de relació, organització, adaptabilitat, treball en equip, i pensament analític i resolutiu.
Formación

Idiomas

Catalán
  Leido Hablado Escrito
Inglés
Francés
Alemán
Otros Idiomas Catalán y castellano

Informática

Ofimatica (Windows + Office) Avanzado
Internet (correo, etc..) Usuario
Aplicaciones de gestión Empresarial Avanzado
Entendemos por aplicaciones de gestión empresarial aplicaciones de contabilidad, impuestos, gestión financiera e inversiones,...
Entornos CRM/ERP Avanzado
Otros datos

Contácto |  FAQ |  Aviso Legal |  Borsa de Treball del Col·legi d'Economistes de Catalunya   © 2009